KAIVAUKSET JA LÖYDÖT

Ensimmäisen kaivauksen Liinmaalla suoritti vuonna 1886 Hjalmar Appelgren-Kivalo, joka hahmotteli linnan alueen sekä teki alueella arkeologiset kaivaukset.

Seuraavat kaivaukset ajoittuvat vuosiin 1978-79, jolloin Turun yliopiston arkeologian laitos tutki alueen tarkoituksenaan tutkia alueen esinelöydöt.

Kolmannet kaivaukset alueella suoritettiin vuosina 2004 ja 2005. Kaivauksien pääkohteena oli linnan alapuolella sijaitseva kivetty valli.

LÖYDÖT

Ensimmäisissä kaivauksissa vuonna 1886 löydöiksi on merkitty kirves, nauloja ja kiviesineiden palasia.

1970-luvun kaivauksissa Liinmaan linnan pihalta löydettiin luiset arpakuutiot, kolikoita, hevosenkenkiä ja pronssisormus. Pihalta tuli esiin kiveys ja kahden rakennuksen jäännökset. Ensimmäinen rakennus, joka tuli esiin pihan korkeimmalta kohdalta, oli kooltaan 5x6 metriä ja tehty mahdollisesti tiilestä. Noin kolme metriä rakennuksesta luoteeseen löytyi pyöreä tulisijan pohja. Toinen rakennus löytyi pihan luoteisosasta ja siitä oli jäljellä kiviperustus. Merkittäviä löytöjä olivat myös eläinten luut, jotka antavat tietoa keskiajan kotielämistä sekä linnan ruokavaliosta.

2000-luvun kaivausten merkittävä löytö oli vaakahirsi, joka paljastui ulkoisen kivivallin kohdalta. Puusta otetun näytekiekon mukaan kyseessä on mänty, joka on kaadettu vuoden 1346 jälkeen, varmimmin 1370-1390-luvulla. Ulkovalli olisi näin rakennettu 1300-luvun puolessa välissä. Samalla tutkittiin linnanpihan palokerroksia merenpuoleisella sisävallilla. Tulokset olivat merkittävöt, sillä maa- ja radiohiilinäytteet osoittivat alueen käytön alkaneen jo 1200-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Kuvassa arkeologiset kaivaukset 2000-luvun alkupuolelta.

Kuva: Satakunnan Museo