KESKIAIKAINEN VARUSTUS

Keskiaikaisen muinaislinnan rauniot, niin kuin ne nykyään kävijälleen näyttäytyvät, tunnetaan tänä
päivänä nimellä Liinmaan linna. Paikka sijaitsee nykyisen Eurajoen alueella Kaukenpielen kylässä,
Väkkäränperän lahden pohjukassa mäellä, joka linnan rakentamisaikaan oli saari.

RAKENNUTTAJAT

Linnan rakennuttajasata ei ole varmuutta, mutta todennäköisin rakennuttaja on Ruotsin kuninkaana 1364-1389 toiminut Albreckt Mecklenburgilainen.  Eräs linnaan keskeisesti liitetty henkilö on palkkasoturipäällikkö Dietrich Vieregge, joka oli yksi niistä miehistä, jolle Albreckt Mecklenburgilainen antoi käskyn siirtää linnan Eurajoelle vuonna 1367. On kuitenkin mahdollista että paikalla on jo ennen tätä ollut varustus. Viimeisimmissä arkeologisissa tutkimuksissa maa- ja radiohiilinäytteet osoittivat linnan käytön alkaneen jo 1200-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

LINNA

Liinmaan linna, johon keskiaikaisissa asiakirjoissa viitataan nimellä Vreghdenborg, oli luultavasti pääosin hirsirakenteinen, mutta paikalta on löydetty myös runsaasti tiiltä. Mahdollisesti varustuksessa on käytetty myös Fachwerk-korsvike-tekniikkaa, joka on leimallista Etelä-Skandinavian keskiaikaiselle kaupunkiarkkitehtuurille.

KAIVAUKSET

Ensimmäiset tutkimukset linnalla teki Hjalmar Appelgren-Kivalo vuonna 1886. Seuraavat kaivaukset ajoittuvat vuosiin 1978-79, jolloin Turun yliopiston arkeologian laitos tutki alueen tarkoituksenaan tutkia alueen esinelöydöt. Kolmannet kaivaukset alueella suoritettiin vuosina 2004 ja 2005. Kaivauksien pääkohteena oli linnan alapuolella sijaitseva kivetty valli. Lisätutkimukset tulevat tulevaisuudessa valaisemaan linnan historiaa entistä paremmin.