LINNA - LINNOITUS

Liinmaan linna oli hirrestä ja tiilestä rakennettu varustus, jossa on todennäköisesti käytetty Fachwerk-korsvike -tekniikkaa, joka on leimallista Etelä-Skandinavian keskiaikaiselle kaupunkiarkkitehtuurille. Tekniikassa lehtipuusta rakennetun puisen kehikon aukot on täytetty tiilellä.

Linna muodostui pohjakaavaltaan suorakaiteen muotoisesta linnapihasta, jossa on ollut kolme tai neljä rakennusta, ulkoinen ja sisäinen vallirakennelma ja niiden välissä vallihauta. Pihamaan kaakkoissivulla on ollut portti. Meren pohjassa, linnamäen ympärillä, on ollut kivivalli, jonka tarkoituksena on ollut sota-alusten pidättely.