MUINAISLINNAHANKE

Liinmaan perinneyhdistys ry rakennuttaa Liinmaan muinaislinnan eteläpuolelle Liinmaa-paviljongin, linnan alueelle johtavan porttirakennuksen, joka tulee palvelemaan sekä omatoimimatkailijoita että paikallisia retkeilijöitä, kunnan matkailutoimen opastettavia ryhmiä ja opetustointa. Lisäksi muinaisjäännösalueen läheisyydessä voi rakennuksen ansiosta tulevaisuudessa järjestää 100-200 hengen yleisötapahtumia.

Hanke on mahdollistunut ja päässyt alkuun LEADER Ravakan tuella. Kaikki ydinalueella tehtävät toimenpiteet perustuvat jatkossa hoitosuunnitelmaan, joka laadittiin hankkeen ensi vaiheessa vuonna 2019 (Arkeologi Leena Koivisto, Satakunnan Museo). Lisäksi kerättiin yhteen hajallaan oleva tieto Liinmaan muinaislinnan vaiheista sekä Linnamaan kylän historiaa (FM Sanna Kuusikari). Ko. teksti käännettiin englanniksi ja ruotsiksi (Maija Lamminpää). Talkoina hankkeessa laadittiin alue- ja arkkitehtisuunnitelmat myöhemmin rakennettavia rakennusta ja rakennelmia varten (Arkkitehti Hanna Elo). Edellä mainitut toimenpiteet kuuluivat LEADER Ravakan rahoittamaan hankkeeseen. 

 

Kohteen merkittävyys paikallisesti ja aluetasolla halutaan tuoda nykyistä paremmin esiin, ja tavoitteena on nostaa se ihmisten tietoisuuteen hyvin hoidettuna, varteenotettavana ja kiinnostavana nähtävyytenä.  Alueelle halutaan luoda tunnelma, joka johdattaa vierailijan keskiajalle ja linnan historiallisiin vaiheisiin.

 

Neuvottelut linnan ydinalueen vieressä olevan maa-alueen hankinnasta yhdistyksen käyttöön ratkesivat joulun alla 2018, kun Eurajoen kunnanhallitus päätti, että kunta ostaa ko. maan ja vuokraa sen yhdistykselle. Linnapaviljonki nousee tulevaisuudessa tälle maa-alueelle.

 

Syksyllä 2019 yhdistys allekirjoitti Metsähallituksen kanssa vuokrasopimuksen valtion omistuksessa olevasta ydinalueesta. Vuokrasopimukseen kuuluu mm. oikeus hoitaa muinaismuistolain suojaaman alueen niittäminen ja raivaaminen. Muinaismuistolain suojaamalle alueelle tullaan rakentamaan kulkua helpottavia ja ohjaavia rakenteita.

Konkreettisina toimina muinaislinnan alueella on tehty mm. risukon raivausta, huonokuntoisten puiden kaatoa, polkujen hakettamista ja kylttien putsaamista. Paikalle on rakennettu nuotiopaikka ja pieni klapivarasto.

 

Koko alueen rakennushankkeelle haettiin poikkeamislupa keväällä 2020. Tämän jälkeen haettiin toimenpidelupa sillan ja portaiden rakentamista varten.

Kesällä 2020 Muuritutkimus suoritti arkeologiset kaivaukset niillä kohdin, mihin portaat ja silta suunniteltiin rakennettavan. 

 

Silta ja portaat rakennettiin vapaaehtoistyöhön perustuvan rakennusleirin myötä kesällä 2021.

Muinaislinnan kehittäminen jatkuu, seuratkaa tapahtumia esim. Facebookissa ja Instagram -tilillämme.

Kuva: Satakunnan Museo