MUINAISLINNAHANKE

Liinmaan perinneyhdistys ry rakennuttaa Liinmaan muinaislinnan eteläpuolelle Liinmaa-paviljongin, linnan alueelle johtavan porttirakennuksen, joka tulee palvelemaan sekä omatoimimatkailijoita että paikallisia retkeilijöitä, kunnan matkailutoimen opastettavia ryhmiä ja opetustointa. Lisäksi muinaisjäännösalueen läheisyydessä voi rakennuksen ansiosta tulevaisuudessa järjestää 100-200 hengen yleisötapahtumia.

Hanke on mahdollistunut ja päässyt alkuun LEADER Ravakan tuella. Kaikki ydinalueella tehtävät toimenpiteet perustuvat jatkossa hoitosuunnitelmaan, joka laadittiin hankkeen ensi vaiheessa vuonna 2019 (Arkeologi Leena Koivisto, Satakunnan Museo). Lisäksi kerättiin yhteen hajallaan oleva tieto Liinmaan muinaislinnan vaiheista sekä Linnamaan kylän historiaa (FM Sanna Kuusikari). Ko. teksti käännettiin englanniksi ja ruotsiksi (Maija Lamminpää). Talkoina hankkeessa laadittiin alue- ja arkkitehtisuunnitelmat myöhemmin rakennettavia rakennusta ja rakennelmia varten (Arkkitehti Hanna Elo). Edellä mainitut toimenpiteet kuuluivat LEADER Ravakan rahoittamaan hankkeeseen. 

 

Kohteen merkittävyys paikallisesti ja aluetasolla halutaan tuoda nykyistä paremmin esiin, ja tavoitteena on nostaa se ihmisten tietoisuuteen hyvin hoidettuna, varteenotettavana ja kiinnostavana nähtävyytenä.  Alueelle halutaan luoda tunnelma, joka johdattaa vierailijan keskiajalle ja linnan historiallisiin vaiheisiin.

 

Neuvottelut linnan ydinalueen vieressä olevan maa-alueen hankinnasta yhdistyksen käyttöön ratkesivat joulun alla 2018, kun Eurajoen kunnanhallitus päätti, että kunta ostaa ko. maan ja vuokraa sen yhdistykselle. Linnapaviljonki nousee tulevaisuudessa tälle maa-alueelle.

 

Syksyllä 2019 yhdistys allekirjoitti Metsähallituksen kanssa vuokrasopimuksen valtion omistuksessa olevasta ydinalueesta. Vuokrasopimukseen kuuluu mm. oikeus hoitaa muinaismuistolain suojaaman alueen niittäminen ja raivaaminen. Muinaismuistolain suojaamalle alueelle tullaan rakentamaan kulkua helpottavia ja ohjaavia rakenteita.

Konkreettisina toimina muinaislinnan alueella on tehty mm. risukon raivausta, huonokuntoisten puiden kaatoa, polkujen hakettamista ja kylttien putsaamista. Paikalle on rakennettu nuotiopaikka ja pieni klapivarasto.

Hanke jatkuu rakennuslupahakemuksen laatimisella ja lisärahoituksen järjestämisellä 2020.

Kesälle 2020 on suunitteilla arkeologiset kaivaukset niillä kohdin, mihin portaat ja silta rakennetaan.

Rakennusvaiheeseen on tarkoitus päästä vuonna 2021.

Kuva: Satakunnan Museo

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

© 2019 by LIINMAAN PERINNEYHDISTYS ry